စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတင်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၄.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၃.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊အလုပ်ဌာန (၁၂၇)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၄.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၉)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၁၃၆)ခု ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ရွှေမြန်မာသံရည်ကျိုစက်ရုံ

ဦးခင်မောင်ရီ

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

အမှတ်(၈၄)သစ်စက်

နိုင်ငံပိုင်

သာစည်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ဂေါ်ဇီလာပလပ်စတစ်ပစ္စည်း

စက်ရုံ

ဦးဇော်ဝင်းထွန်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

နဒီမြန်မာဆန်စက်

ဦးဇော်မိုးအောင်

မကျီးတုံ/ပင်ဇင်းရွာ ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

နဒီမြန်မာရေသန့်စက်ရုံ

ဦးလွင်ဇော်ထူး

အမှတ်(၁)နယ်မြေ   ၊ ရတနာရပ်

ဝက်လက်မြို့

မြင့်သောက်ရေသန့်စက်

ဦးစိုးခိုင်

အမှတ်(၁)နယ်မြေ ၊ ဆင်းသိင်္ဂီရပ်ကွက်

ဝက်လက်မြို့

KB Microfinance Myanmar

(ရွှေဘိုရုံးခွဲ)

Mr Young Baek Kim (ကိုရီးယား)

ကောလိပ်လမ်း အမှတ်(၆)သခွတ္တောလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

BNK Capital Myanmar

Mr Soon Jo Kim

(ကိုရီးယား)

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် ၊ ဝန်တော်အိမ်ရပ်

ရွှေဘိုမြို့

ကောင်းသာ

သောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးဌေးဝင်း

ကန့်ဘလူမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများအား (၃.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၂.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊အလုပ်ဌာန (၁၂၂)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၃.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၅)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၁၂၇)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

နေလဆန်စက်

ဦးအေးကျော်

သံသည်လမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့

သမာဓိဆန်စက်

ဦးဝင်းနိုင်

သံသည်လမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့

ဖြူစင်ဆန်စက်

ဦးအောင်ကိုမြတ်

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့

တဝသောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးဇော်ဇော်ဝင်း

BOC (၂)လမ်း၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့

ရှင်းဟန်အသေးစားငွေရေး

ကြေးရေးလုပ်ငန်း

ဒေါ်ယမင်းငယ်

အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် ၊ မယ်ဇလီစုရပ်

ရွှေဘိုမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၁၁၆)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၂.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၆)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၁၂၂)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Tu Tu Microfinance WCI

Myanmar (ရွှေဘိုရုံးခွဲ)

Mr Park Dong Hoon(ကိုရီးယား)

တပ်မြို့တောင်လမ်းသွယ်(၃)၊

ကျေးလက်ရုံးလမ်း၊အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊

သူဇာရပ်၊ ရွှေဘိုမြို့

ဗိုလ်လရောင်ဆန်သန့်စင်ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ

ဦးသန်းလွင်

အမှတ်(B1-19) မြရည်နန္ဒာလမ်းနှင့် အောင်စည်ဟိန်းလမ်းထောင့်၊စက်မှုဇုန်၊ ရွှေဘိုမြို့

ဘုရင်တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစက်ရုံ

ဦးအောင်ကိုမြတ်

ရွှေမာလာလမ်းနှင့် ဘုန်းလက်ရုံးလမ်း ထောင့်၊စက်မှုဇုန်၊ ရွှေဘိုမြို့

အေးမေတ္တာဆန်စက်(၃)

ဦးငွေစိုးထွန်း

အမှတ်(B-3,47)ပုလဲသွယ်လမ်းနှင့် ရွှေသရဖူလမ်းထောင့်၊စက်မှုဇုန်၊ ရွှေဘိုမြို့

ဇော်ဂျီဆန်စက်

ဦးငွေစိုး

အမှတ်(A-115)ရွှေသရဖူလမ်းနှင့် အောင်ဗဟိုလမ်းထောင့်၊စက်မှုဇုန်၊ ရွှေဘိုမြို့

BT ဆန်စက်

ဦးဘသင်း

အမှတ်(166/167) အောင်မြေဦးလမ်းနှင့် ရွှေမာလာလမ်းထောင့်၊စက်မှုဇုန်၊ ရွှေဘိုမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၃၀.၄.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၇၁)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၄၅)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၁၁၆)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။


 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ဖိုးလပြည့်မုန့်လုပ်ငန်းစက်ရုံ

ဦးသိန်းကံ

အောင်ဆန်းရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

ကဲကဲသောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးစိန်လင်း

ဗိုလ်အောင်ဇေယျရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

Arrow Good သောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးသန်းဇော်ဦး

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

ထိုက်ထိုက်သောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးကျော်စိုးထိုက်

မဟာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

မြင့်မြတ်အောင်ဆန်စက်

ဦးမြင့်နိုင်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

ကုလကောင်းသာဆန်စက်

ဦးကျော်လွင်

တနယ်ကျေးရွာ ၊ တန့်ဆည်မြို့

ရွှေလဝန်းဆန်စက်

ဦးထွေးကြည်

နယ်မြေ(၄)၊ဘုရင့်နောင်လမ်း

မြို့သာရပ်ကွက် ၊ ကလေးမြို့

ရွှေသန်းမြင့်ဆီစက်

ဦးချို

နယ်မြေ(၄)၊ဘုရင့်နောင်လမ်း

မြို့သာရပ်ကွက် ၊ ကလေးမြို့

အောင်မြင့်မိုရ်ဆန်စက်

ဦးအောင်ဖြူမင်း

ရွာမရပ်ကွက် ၊ သာစည်ကျေးရွာ

ကလေးမြို့နယ်

၁၀

မိဘမေတ္တာဆန်စက်

ဦးဇော်ထွန်း

ရွာမရပ်ကွက် ၊ သာစည်ကျေးရွာ

ကလေးမြို့နယ်

၁၁

မြမြင့်မိုရ်ဆန်စက်

ဦးသိန်းရွှေ

နယ်မြေ(၂)၊ထိုမာကျေးရွာ၊ကလေးမြို့

၁၂

သီတာထွန်း(၁)ဆန်စက်

ဦးထွန်းပို

နယ်မြေ(၆)၊ထိုမာကျေးရွာ၊ကလေးမြို့

၁၃

ရွှေပြည့်စံဆန်စက်

ဦးကျော်ထွား

နယ်မြေ(၂)၊ထိုမာကျေးရွာ၊ကလေးမြို့

၁၄

ထွန်းသစ်စံဆန်စက်

ဦးသန်းအောင်

နယ်မြေ(၅)၊ထိုမာကျေးရွာ၊ကလေးမြို့

၁၅

ရွှေပြည်ထွန်းဆန်စက်

ဦးထွန်းရီ

နယ်မြေ(၆)၊ထိုမာကျေးရွာ၊ကလေးမြို့

၁၆

သီတာထွန်း(၂)ဆန်စက်

ဦးထွန်းပို

(၃)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၁၇

ဝင်းရတနာဆန်စက်

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ

(၄)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၁၈

ရွှေပြည်ထွန်းဆန်စက်

ဒေါ်ဆန်းတင်

(၄)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၁၉

ဆန်းသိဒ္ဓိဆီစက်

ဦးတင်မောင်ဦး

(၄)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၂၀

ဆန်းသိဒ္ဓိဆန်စက်

ဦးတင်မောင်ဦး

(၄)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၂၁

ပစ်တိုင်းထောင်ဆီစက်

ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း

(၄)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၂၂

ရွှေပြည်ထွန်းဆန်စက်

ဦးဝင်းဗိုလ်ဦး

(၄)ရပ်ကွက်၊ထောက်ကြံ့ရွာ၊ကလေးမြို့

၂၃

ထူးသစ်အောင်ဆန်စက်

ဦးဝင်း

နယ်မြေ(၃)၊မြို့သာရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့

၂၄

ပြည့်ဝလမင်းဆန်စက်

ဒေါ်သန်းနု

နယ်မြေ(၄)၊မြို့သာရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့

၂၅

ကျော်ညီနောင်ဆန်စက်

ဦးမျိုးမင်းစိုး

နယ်မြေ(၅)၊မြို့သာရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့

၂၆

ပစ်တိုင်းထောင်ဆန်စက်

ဦးသန်းဆွေ

နယ်မြေ(၅)၊မြို့သာရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့

၂၇

သိန်းမင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဦးမောင်မောင်ဌေး

ကျောက္ကာလမ်း၊ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၂၈

အမှတ်(၁)သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ

နိုင်ငံပိုင်

အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊မုံရွာမြို့

၂၉

ချမ်းမြေ့အောင်ခေါက်ဆွဲစက်

ဦးဇင်အောင်ထွန်း

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၀

ရွှေဒင်္ဂါးခေါက်ဆွဲစက်

ဦးသိန်းဝင်း

အေးရိပ်သာလမ်းနှင့်(၃၇)လမ်းဒေါင့်

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၁

လကမ္ဘာကြာဇံစက်

ဒေါ်သောင်းတင်

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၂

မြလင်းကြာဇံစက်

ဦးဝေတင့်

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၃

မြသီရိခိုင်ကြာဇံစက်

ဦးဌေးဝင်း

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၄

ကြည်မိသားစုဂျုံစက်

ဒေါ်ကြည်

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၅

ဂျိုးဖြူခေါက်ဆွဲစက်

ဦးရွှေတိုး

အကွက်အမှတ်(၁၀၀)၊အဝေးပြေးလမ်းမ

စက်မှုဇုန်(၁)၊မုံရွာမြို့

၃၆

Great Unityဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံ

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၃၇

ဟွာရှင်းသံရည်ကျိုစက်ရုံ

ဒေါ်စန္ဒာထွန်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

၃၈

Myanmar Venner အထပ်သား စက်ရုံ

Mr.Avnish

Jhunjhnuzala

(M.D)

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

၃၉

ယူကရိန်းသံရည်ကျိုစက်ရုံ

ဦးခင်မောင်သန်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

၄၀

ရွှေကမ္ဘာသံရည်ကျိုစက်ရုံ

ဦးခင်မောင်ရီ

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

၄၁

OK ပလပ်စတစ်စက်ရုံ

ဒေါ်ခင်ခင်အေး

ပါရမီရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းမြို့

၄၂

သုတသုခဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံ

ဦးကျော်စိန်

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

၄၃

အမှတ်(၂)အထည်ချုပ်စက်ရုံ(ခွဲ)

နိုင်ငံပိုင်

ညောင်ပင်ဇင်ကျေးရွာ၊စစ်ကိုင်းမြို့

၄၄

ကမ္ဘောဇဘဏ်

ဦးအောင်ကိုဝင်း

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ကန့်ဘလူမြို့

၄၅

စိန်ငါးပွင့်ဆန်စက်စက်ရုံ

ဦးသောင်းစိန်

ဝက်လက်မြို့

1-5-2020 sgg 0011-5-2020 sgg 0021-5-2020 sgg 003

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများအား (၃၀.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများအား အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဉပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနနှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီ၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်ကြောင်း တင်ပြလာသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား (၂၇.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်(၄၃)ခု၊ (၂၈.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်(၁၀)ခု၊ (၂၉.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် (၉)ခု၊ (၃၀.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်(၉)ခု၊ စုစုပေါင်း (၇၁)ခုတို့အတွက် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ အသီးသီးထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း

(သကြားစက်ရုံ)

ဦးပိုင်

ဇီးကုန်းရွာ၊ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ဆန်းဘရားသားသံရည်ကျိုလုပ်ငန်း

ဒေါ်ခင်စန်းရီ

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Future Light ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းစက်ရုံ

ဒေါ်အိချယ်ရီ

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Zawgyi Agri Trade Limited

ဦးသူရိန်မြင့်ရွှေ

စက်မှုဇုန်(၂)၊မုံရွာမြို့

ချမ်းမြေ့အောင်ကြာဇံစက်ရုံ

ဦးကျော်မြင့်

စက်မှုဇုန်(၁)၊ မုံရွာမြို့

ရွှေဝါမြေဆန်စက် စက်ရုံ

ဦးကျော်ဆန်းဝင်း

ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်၊ရွှေဘိုမြို့

All Time သောက်ရေသန့် စက်ရုံ

ဦးဌေးဇော်ဦး

ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်၊ရွှေဘိုမြို့

ရွှေလမင်းဆန်ရွေးစက်နှင့်ဆန်ရောင်းဝယ်ရေး စက်ရုံ

ဦးသိန်းစိုးဦး

ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်၊ရွှေဘိုမြို့

ရွှေသီဟဆန်သန့်စင်ကြိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်ရေး

ဦးအောင်ခန့်

ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်၊ရွှေဘိုမြို့

 

30-4-2020 sgg 00130-4-2020 sgg 002

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၉.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဉပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီ၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်ကြောင်း တင်ပြလာသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား (၂၇.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် (၄၃)ခု၊ (၂၈.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် (၁၀)ခု၊ (၂၉.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် (၉)ခု၊ စုစုပေါင်း(၆၂)ခု တို့အတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ အသီးသီး ထုတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းမြို့

အေးငြိမ်းသီတာ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ

ဦးတင်မောင်ကြည်

ချယ်ရီလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊

မုံရွာမြို့

မုံရွာဂေါက်ကွင်း

ဂေါက်ကလပ်အသင်း

ကွေ့ကြီးရပ်၊မုံရွာမြို့

မြနဒီ(ကလေး)ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးယောထုံ

၁၈/ငုဝါလမ်း၊စက်မှုဇုန်၊

ကလေးမြို့

ဆွေမေတ္တာဆီစက် စက်ရုံ

ဦးကိုကိုဦး

၁၈၂/ဒေါနလမ်း၊ကလေးမြို့

Gaspa အောက်စီဂျင်စက်ရုံ

ဒေါ်ဗျက်နွပ်ကျွဲ

၂၅/ခေတ္တာလမ်း၊စက်မှုဇုန်၊

ကလေးမြို့

ရွှေချမ်းသာမုန့်စက်ရုံ

ဦးထွန်းသန်း

ခရေလမ်း၊စက်မှုဇုန်၊ကလေးမြို့

တောင်ဇလပ်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးအင်ဇကပ်

၄/၇၃အောင်ဇမ္ဗူလမ်း၊

တပ်ဦးသီတာရပ် ၊ ကလေးမြို့

သိန်းအောင်မုန့်စက် စက်ရုံ

ဦးသိန်းအောင်

၁၄၆/၁၁

ချမ်းမြေ့အောင်စည်လမ်း ကလေးမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၈.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဉပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီ၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်ကြောင်း တင်ပြလာသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား (၂၇.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် (၄၃)ခု၊ (၂၈.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် (၁၀)ခု၊ စုစုပေါင်း (၅၃)ခုတို့အတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ အသီးသီး ထုတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Japan Cotton ဆေးဂွမ်းပတ်တီးစက်ရုံ

ဦးမောင်မောင်

ကျောက်မျက်ရွာ၊ဆားလင်းကြီးမြို့

NTT အထပ်သားစက်ရုံ

ဦးကျော်စိန်

စကျင်ကျေးရွာ၊စစ်ကိုင်းမြို့

မန္တလေးငွေတောင်ပီနံအိတ်စက်ရုံ

ဦးခိုင်ထွန်းဦး

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

Great Mak ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းစက်ရုံ

ဒေါ်နန်းဌေးဌေးဝင်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

မန်းဧရာဝဏ်ပရိဘောဂစက်ရုံ

ဦးစိုင်းလုံယျ

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမြို့

ဖိုးလမင်းမုန့်တိုက်

ဒေါ်သန်းသန်းအေး

၈/၁၂၊ပင်လုံလမ်းမတော်၊ကလေးမြို့

အောင်သိဒ္ဓိဆီစက်

ဦးမျိုးထွန်းသန်း

၆/၁၇၊ပင်လုံလမ်းမတော်၊ကလေးမြို့

New Life ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးနိုင်ရင့်ဆွားဂါ

၉/၆၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊

ကလေးမြို့

Wesley ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးတန်ဘီလွယ်

၁၁/၁၄၊သဇင်လမ်း၊တာဟန်းရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့

၁၀

Carmel ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးဂျိန်းဒါးရိုတန်း

၁၄၃/မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ တာဟန်း

ရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့

Subcategories

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon