စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတင်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၄.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှု အခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ(၂၃.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၅၃၀)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၂၄.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၁၄)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၅၄၄)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Nong Hyup Microfinance Fund(တန့်ဆည်ရုံးခွဲ) အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Jong Hee Kim

(ကိုရီးယား)

မေတ္တာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မြို့

Pact Global Microfinance Fund (တန့်ဆည်ရုံးခွဲ)

ဦးမင်းသူ

မေတ္တာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မြို့

သစ္စာဥယျာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Cinkhat Thawn Khai

ချမ်းမြေ့အောင်စည်(၂/၈၇)၊ ကလေးမြို့

နန်းထိုက်စံ ရေခဲစက်

ဦးခင်မောင်ဝင်း

အောင်သစ္စာရပ် (၂/၁၁)၊ ကလေးမြို့

သန့် ရေခဲစက်

ဦးအောင်စိန်သန်း

အောင်မြေမာန် ရပ်ကွက်(၂/၂၁)၊ ကလေးမြို့

ဒိုင်းမွန်း ရေခဲစက်

ဦးလှထွန်း

အောင်မြေမာန် ရပ်ကွက်(၂/၅၃)၊ ကလေးမြို့

ရွှေညီကို စတီးနှင့်အလူမီနီယံ

ဦးမြင့်ဆွေ

ပင်လုံ (၂/လေယာဉ်ကွင်း တိုက်တန်း)၊ ကလေးမြို့

လင်းလက်စတီး၊ သံပန်း

ဦးမျိူးလွင်

တပ်ဦးသီတာ ရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

ပန်းရတနာစတီးနှင့်

အလူမီနီယံ

ဦးအောင်အောင်

စမ်းမြို့ရပ်ကွက် (၅/၅)၊ ကလေးမြို့

၁၀

စိန်မွန်ဆိုင်

ဦးစိန်လွင်

စမ်းမြို့ရပ်ကွက် (၃/၂)၊ ကလေးမြို့

၁၁

MIKKOဖြန့်ချီရေး

MIKKO FOOD

တောင်ဇလပ် ရပ်ကွက်

နယ်-၂၊ ကလေးမြို့

၁၂

STEEL   SKYစတီး အလူမီနီယံ

ဦးစိုးမြင့်

စမ်းမြို့ရပ်ကွက်

နယ်-၁/၃၊ ကလေးမြို့

၁၃

အောင်မြန်မာရေခဲစက်

ဦးသန်းဇော်

စမ်းမြို့ရပ်ကွက်

နယ်-၁/၁၄၊ ကလေးမြို့

၁၄

အားတီး အလူမီနီယံဆိုင်

ဦးအားတီ

တောင်ဇလပ် ရပ်ကွက်

နယ်-၂၄/၃၊ ကလေးမြို့                            

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၃.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၂၂.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၅၂၅)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၂၃.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၅)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၅၃၀)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ရတနာပဲခွဲစက်

ဦးတင်မျိုးလွင်

ပါရမီရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

နဝရတ်ပဲခွဲစက်

ဦးစည်သူဟိန်း

ပိုးတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ငွေနဂါးစက်ယက်ကန်းလုပ်ငန်း

ဒေါ်ဌေးဌေး

ပိုးတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

BC Finance Limited

အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Jeremy Kloiser Jones

ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Maha Agriculture Microfinance

ဦးသတိုးဟိန်း

နေဇာလမ်း၊ ဘုန်းစိုးရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၂.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၂၁ .၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊အလုပ်ဌာန (၅၀၉)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၂၂.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၁၆)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၅၂၅)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Alliance Microfinanceအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel (ကိုရီးယား)

အောင်ဇေယျရပ် ၊ မြင်းမူမြို့

Alliance Microfinanceအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel (ကိုရီးယား)

အမှတ်(၂) ၊ မာလာရပ် ၊ ဝက်လက်မြို့

ရှု့တိုင်းယဉ်သားရေနယ်အလုပ်ရုံ

ဦးသန်းတင့်

(ခ)လမ်း၊ကြာဇံသားရေဇုန်၊စက်မှုဇုန်၊ မုံရွာမြို့

ရွှေနှင်းဆီ(၁)စက်မှုလက်မှု

ဦးတင်စိုး

အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်၊စက်မှုဇုန်၊ မုံရွာမြို့

ရွှေနှင်းဆီ(၂)စက်မှုလက်မှု

ဦးတင်စိုး

သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ မုံရွာမြို့

Brac Myanmar Microfinanceအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

MD. Sazaduzzaman

ရန်ကင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ မုံရွာမြို့

ဇော်အဆင့်မြင့်ဆန်စက်နှင့် ဆန်သန့်စင်စက်

ဦးထွန်းဇော်

မနောသုခလမ်းနှင့်ရတနာလမ်း

ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်၊ရွှေဘိုမြို့

မင်းသိန်းစံအဆင့်မြင့်ဆန်စက်

ဦးကျော်စိုးနိုင်

မြင်းကသာကျေးရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

Vision Fund Myanmarအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဒေါ်မိုင်ဇင်ဇင်နွယ်

အမှတ်(၁/၂၆၁)၊ ရန်ကြီးအောင်လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့

၁၀

Early Dawn Microfinance Company Limited အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

အစုစပ်လုပ်ငန်း

မင်းရဲကျော်စွာရပ်ကွက်၊ မြင်းမူမြို့

၁၁

Brac Myanmar Microfinance Company Limited အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်း

MD. Sazaduzzaman

ဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊ မြင်းမူမြို့

၁၂

အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ

ဖောင်ဒေးရှင်း အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်း

ဖောင်ဒေးရှင်း

မင်းရဲကျော်စွာရပ်ကွက်၊ မြင်းမူမြို့

၁၃

Microfinance Delta International Company Limited အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးမြင့်ဆွေ

မင်းရဲကျော်စွာရပ်ကွက်၊ မြင်းမူမြို့

၁၄

Pact Global Microfinance Fund အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

PGMF

ပရိမ္မကျေးရွာ၊ မြောင်မြို့နယ်

၁၅

Pact Global Microfinance Fund အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

PGMF

မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မြောင်မြို့

၁၆

ST Oil (SGG-04) စက်သုံးဆီဆိုင်

ဦးဝင်းဌေး

မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မြောင်မြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၂၀ .၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၅၀၁)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၂၁ .၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၅၀၉)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Pact Global Microfinance Fund (PGMF)အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

PGMF

(ခ)ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ဂေါလမ်း

ယင်းမာပင်မြို့

သစ္စာဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

U Lai Uk Nawl

(ခ)ရပ်ကွက် ၊ စိန်ချယ်လမ်း

ယင်းမာပင်မြို့

BC Finance Limitedအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Jeremy Stuart

Kloiser-Jones

(ဂ)တိုးချဲ့ရပ်ကွက် ၊ စကားဝါလမ်း

ယင်းမာပင်မြို့

Noble Zeinth ကွန်ကရစ်တိုင်စက်ရုံ

ဦးဇော်ဝင်းဌေး

ကန်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ အောင်ဇေယျမြို့သစ် ၊ ယင်းမာပင်မြို့

ရွှေမြင့်မိုရ်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးကျော်မြင့်သိန်း

မုံရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ဂေါလမ်း ၊ (ဂ)ရပ်ကွက် ၊ ယင်းမာပင်မြို့

အလိုင်းယန့်(စ်)အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

(ခ)ရပ်ကွက် ၊ စိန်ချယ်လမ်း

ယင်းမာပင်မြို့

Nong Hyup Finance Myanmar

Co,Ltd

Mr.Jong Hee Kim

အမှတ်(၁)နယ်မြေ၊ဆင်းသိင်္ဂီရပ်ကွက်

ဝက်လက်မြို့

Maha Agriculture Microfinance

ဦးသတိုးဟိန်း

အမှတ်(၂)ဘောဂဗလရပ်

ဝက်လက်မြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၂၀.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၉ .၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊အလုပ်ဌာန (၄၇၀)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ (၂၀.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၃၁)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၅၀၁)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ဇေယျာပဒေသာစေတနာ

ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

ဇေယျာပဒေသာ

ဖောင်ဒေးရှင်း

ဗိုလ်တေဇလမ်းထောင့် ၊ အဝေးပြေး

လမ်းမပေါ် ၊ မုံရွာမြို့

မြတ်ဇမ္ဗူ

တွင်-သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း

ဦးမြင့်ကျော်

၂၉ လမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

ကောင်းထက်အောင်

သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း

ဦးအောင်ဖြိုးဝေ

၂၉ လမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

ဖြိုးမောက်သံရည်ကျို

ထယ်သွားလုပ်ငန်း

ဦးစိုးမင်းထွဋ်

စိန်ပန်းနီလမ်း ၊ ၂၆ လမ်းထောင့်

စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

မြတ်စက်မှုလက်မှု

ဦးခင်မောင်ချို

သစ္စာလမ်းနှင့်ပုဏ္ဏမီလမ်းထောင့်

စက်မှုဇုန်-၂ ၊ မုံရွာမြို့

Rent 2 Own Co,Ltd

ဒေါ်လှသန်းရီ

ကျောက္ကာလမ်း ၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

International Language &

Business Center (ILBC)

ဦးတင်မောင်ဝင်း

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာရပ် မုံရွာမြို့

Myanmar Zarla Distribution

Co,Ltd

ဦးခင်မောင်လတ်

ပါရမီလမ်း ၊ ကွေ့ကြီးရပ် ၊ မုံရွာမြို့

BC Finance Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Jeremy Stuart Kloiser - Jones

ချမ်းမြသာစည်(၃)လမ်းနှင့်

သာစည်လမ်းထောင့် ၊ မုံရွာမြို့

၁၀

Grand Guardian Tokio Marine

General Insurance Co,Ltd

ဦးမျိုးနောင်

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ အေးသာယာရပ်

မုံရွာမြို့

၁၁

Thinzar Kyaw Distribution

Co,Ltd

ဦးကျော်လှိုင်

ဓနသုခလမ်း

ထန်းတောအောင်ရတနာရပ် ၊ မုံရွာမြို့

၁၂

First National Insurance (General) Co,Ltd

ဦးအောင်ကိုကိုတင်ဝင်း

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ အေးသာယာရပ်

မုံရွာမြို့

၁၃

သစ္စာဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အသေးစားချေးငွေ

Lai Uk Nawl

အမှတ်(၁)/၇၂ ၊ မြိုင်သဇင်လမ်း

အောင်မင်္ဂလာရပ် ၊ မုံရွာမြို့

၁၄

ကျော်မိသားစုစက်မှုလက်မှု

ဦးကျော်ဆွေ

လမ်း ၄၀ ၊ စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

၁၅

တိုင်းရင်းသံဗန်းစက်ရုံ

ဦးသီလ

လမ်း ၄၀ ၊ အမှတ်(၈၀) ၊ စက်မှုဇုန်

မုံရွာမြို့

၁၆

ဝင်းဝင်းတောက်မုန့်ဖို

ဦးဘဝင်း

အမှတ်(၄) ၊ ကျီတောစုရပ် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၁၇

Rent 2 Own Myanmar Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Mr.Philippe Lenain

(ပြင်သစ်)

အမှတ်(၃၃၈) ၊   ရွှေဘို-ရေဦးလမ်း

အမှတ်(၂)ပြင်ဈေး ၊ ရွှေဘိုမြို့

၁၈

ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်)အသေးစား

ချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးလှဦး

အမှတ်(၄၁/၁/၄၁/၄)

မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး ရွှေဘိုမြို့

၁၉

Vision Fund

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဒေါ်ကူးကူးဆွေ

အမှတ်(၁/၄၁) ၊ မင်းရပ်၊ဝက်လက်မြို့

၂၀

စိန်တည်းခိုခန်း

ဒေါ်ခင်လေးကြည်

၁၀/ခ-၁၆ ၊ တပ်ဦးသီတာရပ် ၊

ကလေးမြို့

၂၁

ချင်းတောင်တန်းတည်းခိုခန်း

ဦးဇန်ဒေါင်တန်

၁၀/၁၇ ၊ တပ်ဦးသီတာရပ် ၊ကလေးမြို့

၂၂

ရတနာရွှင်တည်းခိုခန်း

ဦးဝင်းကို

၁၆/၁ ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ ပင်လုံရပ်

ကလေးမြို့

၂၃

နဒီရွှေရည်တည်းခိုခန်း

ဦးကြင်မောင်

၂၂/၁ ၊ ချမ်းမြေ့အောင်စည်ရပ်

ကလေးမြို့

၂၄

သီရိရတနာတည်းခိုခန်း

ဒေါ်မော်မော်အောင်

၆၂/၃ ၊ အောင်ဇေယျရပ် ၊ ကလေးမြို့

၂၅

ရည်မွန်တည်းခိုခန်း

ဦးသိန်းဝင်း

၄/၄၈ ၊ အောင်မြေမာန်ရပ်

ကလေးမြို့

၂၆

နယူးဧဒင်(၁)တည်းခိုခန်း

ဒေါ်ငင်ခန့်ညောင်

၇၅/၂ ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ တာဟန်းရပ်

ကလေးမြို့

၂၇

နယူးဧဒင်(၂)တည်းခိုခန်း

ဒေါ်ငင်ခန့်ညောင်

၁၀/၉၆   ၊   ကားဝင်းအနီး တပ်ဦးသီတာရပ် ၊ ကလေးမြို့

၂၈

အာရုဏ်ဦးအ‌သေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးဒေါင့်ဖူတ်လာလ်

၄/၄၀ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း

တပ်ဦးသီတာရပ် ၊ ကလေးမြို့

၂၉

ဇာမဏီခြင်ထောင်လုပ်ငန်း

ဒေါ်ဌေးမြင့်

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၃၀

Comsumer Good Myanmar

Co,Ltd

ဦးမောင်မောင်ဦး

မင်းလမ်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၃၁

ရွှေဥဒေါင်းမင်းဆန်စက်

ဦးတင်မြင့်

မဟာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁၉.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၈ .၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၄၆၂)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၉ .၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၄၇၀)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Pact Global Microfinance Fund

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမင်းသူ

အမှတ်(၁) ၊ ရတနာ(၂)ရပ်ကွက်

သစ်စိမ့်လမ်း ၊ ဝက်လက်မြို့

MicrofinanceDelta International   Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ၊ ရွှေအိုးတွင်းရပ် ဝက်လက်မြို့

BGMicrofinance Myanmar

Co, Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Mr. Mitsuji Konoshita

နန်းဦးမြို့သစ်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Vision Fund Myanmar Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Mr.Michael Spingler

စိန်ကုန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

OK Thein သောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်

ပိုးတန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ဘန်နီ

အိတ်နှင့်အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အစု

ရှယ်ယာရှင်များ

ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ငွေယမင်းဆန်စက်

ဦးနှင်းအောင်

ရွာသာကြီးကျေးရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်

MicrofinanceDelta International   Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၂၀) ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ၊ ရွှေဘိုမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ( ၁၈.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၇.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၃၉၄)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၈.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၆၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း (၄၆၂)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ရွှေအိုးကြီးဆီစက်

ဦးအောင်မိုးကြည်

ရပ်ကွက်(၃) ၊ ကသာမြို့

ပန်းတော်ဝင်ရေခဲမုန့်လုပ်ငန်း

ဦးဖေသိန်း

ရပ်ကွက်(၂) ၊ ကသာမြို့

မင်းမင်းကိတ်လုပ်ငန်း

ဦးပေါ်မင်း

ရပ်ကွက်(၂) ၊ ကသာမြို့

မိမိကိတ်လုပ်ငန်း

ဒေါ်အေးမြကြည်သာ

ရပ်ကွက်(၄) ၊ ကသာမြို့

So Go ပလပ်စတစ်ရေတိုင်ကီစက်ရုံ

ဦးကျင်ဦး

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

မန်ပိန်းစက်မှုလက်မှု

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကွန်ကရစ်တိုင်လုပ်ငန်း

ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

BRAC Myanmar Microfinance Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Md. Sazaduzzaman

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

LOLCMyanmar Microfinance Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

LOLC Holdings PLC

ရွာထောင်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Alliance Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

ရွာထောင်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၀

Alliance Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

ရွာစိုက်ရပ် ၊ ဆားတောင်မြို့

စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

၁၁

ချစ်စုသနပ်ခါးစက်

ဦးသိန်းသန်းလတ်

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၂

Microfinance Delta International Co,Ltd (ငွေရေးကြေးရေး)

ဦးမြင့်ဆွေ

ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၃

ရွှေဥဒေါင်းဆန်စက်

ဦးအောင်ကျော်ဦး

သံသည်လမ်း

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊တန့်ဆည်မြို့

၁၄

သိန်းသန်းဌေးဆန်စက်

ဦးသိန်းမော်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၅

ဇမ္ဗူညွှန့်ဆန်စက်

ဦးဝင်းနိုင်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၆

ငွေစန္ဒာဆန်စက်

ဦးသက်ရှည်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၇

ရွှေပြည်သာဆန်စက်

ဒေါ်အေးအေးမြင့်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၈

ရွှေထိုက်ဆန်စက်

ဦးသန့်ဇင်ဦး

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၁၉

Myat Kyun Thar Microfinance

Co, Ltd(ရေဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေ

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

အိမ်အမှတ်(၈၀၈)

အောင်ဆန်းမြို့ပတ်လမ်း အောင်ဆန်းရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၂၀

Myat Kyun Thar Microfinance

Co, Ltd(ခင်ဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေ

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

ဗိုလ်အောင်ဇေယျ(၅)လမ်း

ပန်သမုဒ္ဒရာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအနီး

ဗိုလ်အောင်ဇေယျ ရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၂၁

Alliance Microfinance

(ရေဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

(ကိုရီးယား)

မြို့ပတ်လမ်း ၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်

ရေဦးမြို့

၂၂

ရွှေစင်စင်္ကြာသယ်ယူ

ပို့ဆောင်ရေးဂိတ်(ရေဦးရုံးခွဲ)

ဦးလှမိုးလှိုင်

အောင်မင်္ဂလာရပ် ၊ ရေဦးမြို့

၂၃

ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးဇော်လင်း

အောင်မင်္ဂလာရပ် ၊ ခင်ဦးမြို့

၂၄

ယုဇနဆန်စက်

ဦးဝင်းရွှေ

မြိုက်ကျေးရွာ ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

၂၅

Alliance Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Kim Guenkel

(ကိုရီးယား)

အမှတ်(၂)ရပ် ၊ ပြင်ဈေးတောင်ဘက်

မင်းသားလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

၂၆

ဦးသန်းထွန်းတိုင်းရင်းဆေး

ဦးသန်းထွန်း

စက်ရောင်ရှိန်လမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ရွှေဘိုမြို့

၂၇

ရွှေကံ့ကော်အဆင့်မြင့်ဆန်စက်

နှင့်ဆန်သန့်စင်စက်

ဦးမင်းမင်းအောင်

ရွှေသရဖူလမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၂၈

ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်)

စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

ဦးလှဦး

ရွှေဘို-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး

ရွှေဘိုမြို့

၂၉

LOLC Myanmar Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Brindley De

Zylva

အောင်ဇေယျလမ်း ၊ အမှတ်(၂)

ရွှေဘိုမြို့

၃၀

Yoma Bank

ဦးသိမ်းဝေ(ခ)

Serge Pun

အမှတ်(၃/၄၇၂)၊ရပ်ကွက်ကြီး(၃)

အောင်ဇေယျလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

၃၁

BRACMicrofinance Co,Ltd

အသေးစားချေးငွေ

Mr.Md Ehsanul

Islam

(ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)

မြင်းဖြူရှင်လမ်း ၊ ဆိပ်ခွန်စုရပ်

အမှတ်(၇)ရပ် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၃၂

လရောင်ဝင်း

သရက်သီးထုပ်ပိုးစက်ရုံ

ဦးလှမြင့်

သစ်ရာမြိုင်ရပ် ၊ ကန့်ဘလူမြို့

၃၃

KEB Hana   Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Jeung Sae Lee (ကိုရီးယား)

စံပယ်လမ်း ၊ ကန့်ဘလူမြို့

၃၄

ရွှေဘုံသာဆန်စက်

ဦးသိန်းဟန်

မဲသည်ကျေးရွာ ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၃၅

JB Capital Myanmar

အသေးစားချေးငွေ

Mr. Yoon Bang Hwan (ကိုရီးယား)

ဒီပဲယင်းမြို့

၃၆

Pact Global Microfinance Fund

(PGMF)(အထောက်အကူပြုရုံး)

PGMF

သပြေလမ်း ၊ ရွှေတောင်ကွက်သစ်

မြို့မရပ် ၊ ချောင်းဦးမြို့

၃၇

Pact Global Microfinance Fund

(PGMF)

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

PGMF

အမှတ်(၁၄) ၊ တမာမြိုင်ရပ်

ချောင်းဦးမြို့

၃၈

Advans MFI Myanmar (အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Jana Chmelnizki Kadian

ဈေးလမ်းထောင့် ၊ မြို့မရပ်

ချောင်းဦးမြို့

၃၉

စထာပါနာအသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း Co,Ltd

Mr. Seang Serey

မုံရွာ-မန္တလေးလမ်း

နေရှင်နယ်ရပ်ကွက် ၊ ချောင်းဦးမြို့

၄၀

အလိုင်းယန့်(စ်)အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

Mr.Kim Guenkel

အမှတ်(၃၁၉) ၊ နေရှင်နယ်ရပ်

ချောင်းဦးမြို့

၄၁

မိုက်ခရိုဖိုင်းနန့်ဒယ်လ်တာ အင်တာနေရှင်နယ်

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၃၁၁) ၊ မြို့မရပ်၊ ချောင်းဦးမြို့

၄၂

Pact Global Microfinance Fund

(PGMF)

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

PGMF

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ၊ တောင်ရပ် နောင်ကြီးအိုင်လမ်း ၊ အရာတော်မြို့

၄၃

MAHA Agriculture Public Co,Ltd

ဦးသတိုးဟိန်း

အမှတ်(၂) ၊ မန်ကျည်းအုပ်ရပ် အရာတော်မြို့

၄၄

ဒေါ်ကူးအပေါင်ဆိုင်

ဒေါ်ကူး

အောင်မြေမာန်ရပ်ကွက် ၊ ကလေးမြို့

၄၅

ဦးတင်မြင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်

ဦးဖုန်းဝင်း

ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်၊နယ်မြေ ၂၀/၆

ကလေးမြို့

၄၆

GBS ဂွတ်ဘရားသားလယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

ဦးမာနော်

မြို့သာရပ်ကွက် ၊ နယ်မြေ ၄/၁၁၅

ကလေးမြို့

၄၇

M9 Group Co,Ltd

ဦးမျိုးမြင့်(ခ)

ဦးရွှေကွန်း

မင်္ဂလာဥယျာဉ်ရပ် ၊ ကလေးမြို့

၄၈

Converierce Prosperity စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

ဦးသိန်းဇော်

ချမ်းမြေ့အောင်စည်ရပ်၊နယ်မြေ၃/၈

ကလေးမြို့

၄၉

Yoma Bank(1)

ဦးသိမ်းဝေ

ပင်လုံရပ်ကွက်၊နယ်မြေ ၄/၄၆/၄၇

ကလေးမြို့

၅၀

GBH Hotel

ဦးဆိုင်တန်ရိုမာ

တောင်ဇလပ်ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ၃/၃၀ကလေးမြို့

၅၁

Yoma Bank(2)

ဦးသိမ်းဝေ

တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ၁၈/၁ကလေးမြို့

၅၂

KEB Hana Microfinance အသေးစားချေးငွေ

Mr. Jeung Sae Lee(ကိုရီးယား)

တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ၄/၃၀ကလေးမြို့

၅၃

မင်းကြီး ဟိုတယ်

ဦးအောင်မင်း

၈/၆၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ သဇင်ရပ်ကွက်

ကလေးမြို့

၅၄

မိုး ဟိုတယ်

ဦးထွန်းနိုင်ဦး

၄/၉(၈)ပင်လုံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း

ကလေးမြို့

၅၅

အောင်ရတနာဟိုတယ်

ဦးအေးဖေ

ကလေးဝလမ်း၊ ညောင်ပင်သာရပ်

ကလေးမြို့

၅၆

သိမ့်ဟိုတယ်

ဦးသိန်းတင့်

၁၅/၁၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ချမ်းမြေ့အောင်စည်ရပ်၊ ကလေးမြို့

၅၇

တောင်ဇလပ် ဟိုတယ်

ဦးထွန်ကပ်မှုန်

၁၀၂/ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပင်လုံ(၃)ရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

၅၈

မြစ်သာရွှေရည်ဟိုတယ်

ဦးသူရ

နယ်မြေ(၆) ၊ မင်္ဂလာဥယျာဉ်ရပ် ကလေးမြို့

၅၉

LC ဟိုတယ်

ဦးလာလ်ကြီး

၁၃/၂၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ဇလပ်ရပ်၊

ကလေးမြို့

၆၀

God’s Love ဟိုတယ်

ဒေါ်လခပ်နယ်ကိမ်း

၂၀၈/၃၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ဇလပ်ရပ်

ကလေးမြို့

၆၁

ချင်းတောင်တန်း ဟိုတယ်

ဦးဇန်ဒေါင်ထန်

၁၀/၁၇၊တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

၆၂

SK ဟိုတယ်

ဦးဂင်ရှာလ်ခုပ်

၅/၁၃၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ စမ်းမြို့ရပ်ကွက်

ကလေးမြို့

၆၃

Holiday Villa ဟိုတယ်

Dr ကင်မ်စင်ဒဲလ်

၁၇/၃၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ဇလပ်ရပ်၊

ကလေးမြို့

၆၄

ရှင်းဟုန် ဟိုတယ်

ဦးမျိုးဇော်

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ သဇင်ရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

၆၅

စိန်ဟင်္သာကြာဇံစက်ရုံ

ဦးရဲအောင်

ပုရစ်ကုန်းကျေးရွာ ၊ မုံရွာမြို့

၆၆

ရွှေကြက်ဖကြာဇံစက်ရုံ

ဒေါ်စိန်

ပုရစ်ကုန်းကျေးရွာ ၊ မုံရွာမြို့

၆၇

DA ကြာဇံစက်ရုံ

ဦးဖိုးကို

မင်းရွာကျေးရွာ ၊ မုံရွာမြို့

၆၈

ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်

နိုင်ငံပိုင်

စရိတ်မျှဝန်ထမ်းအိမ်ရာလမ်း

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့

Subcategories

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon