စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတင်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို (၁၁-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၄၀၀)နာရီချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုးဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များမှ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်စည်များတွင် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ကုန်အညွှန်း အမှတ်အသား ဖော်ပြရန် ထုတ်ပြန် ထား သည့် ကုန်စည်များ အနက် တစ်နှစ်တာအတွင်း ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် ရမည့် ကုန်စည်(၁၀)မျိုးစာရင်းအား ရွေးချယ် အတည်ပြုခြင်းနှင့် စားသုံးသူများ ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအား တိုင်ကြားထားရှိမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။

11.6.2020sgg01211.6.2020sgg01311.6.2020sgg01511.6.2020sgg01611.6.2020sgg01711.6.2020sgg018

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁၀.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၉.၆.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၆၇၃)ခုအား ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၀.၆.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၇)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၆၈၀)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

10.6.2020sgg001

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများအား (၉.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၈.၆.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၆၆၈)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၉.၆.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၅)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၆၇၃)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

9.6.2020sggo19

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများအား (၈.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၇.၆.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၆၅၀)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၈.၆.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၁၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၆၆၈)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

IMG 20200608 0006

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင် ရွှေဘိုမြို့နယ်နှင့်ကန့်ဘလူမြို့နယ်တို့ရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်သည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့်အတူ တိုင်း၊ခရိုင်၊မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါပြီး ယနေ့ နံနက် (၈)နာရီက ရွှေဘိုမြို့နယ်နှင့် ကန့်ဘလူမြို့နယ်တို့ရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို သွားရောက်ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။


ရှေးဦးစွာ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ရွှေဘိုမြို့နယ် ချီပါ မျိုးသန့်ခြံသို့ ရောက်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေတိုးရေးစီမံကိန်း(AIIP)အစီအစဉ်ဖြင့် မျိုးစေ့သန့်စက်ရုံ အဆောက်အဉီတည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေနှင့် မျိုးသန့်ခြံလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေတို့အား သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၏ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပေါ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအညီ အမြန် ပြီးစီးရေးလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။


ဆက်လက်၍ ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ပြန့်ပွားရေး စင်တာတွင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် မြင်ချင်အဆင့်မြင့် လယ်ယာဖော်ထုတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဝန်ထမ်းများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် နှာခေါင်းစည်း (Mask)များ ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။


အလားတူ ဇီးကုန်း၊ ခွန်တောင်းငယ်၊ မဟာနန္ဒာ စသည့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေးစင်တာ များသို့လည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး နှာခေါင်းစည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။


ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် မိကျောင်းပင်ကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း ဆရာတော်အား သွားရောက်ဖူးမြှော်ကြည်ညိုပြီး လှူဖွယ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အဆိုပါကျောင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပြန့်ပွားရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မြေအသုံးချရေး ဌာနခွဲ၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၊ သီးနှံ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတို့မှ ခင်းကျင်းပြသထားသော သီးနှံ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အား ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့သည်။


ယင်းနောက် ကန့်ဘလူမြို့နယ် မြေမွန် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပြန့်ပွားရေးစင်တာသို့ ရောက်ရှိပြီး ဝန်ထမ်းမိသားစု စားဖိုဆောင်သီးနှံစုံနှင့် နှစ်ရှည်ပင်များစိုက်ပျိုး ထားရှိမှုတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

7.6.2020sggnews 0017.6.2020sggnews 0037.6.2020sggnews 0067.6.2020sggnews 0077.6.2020sggnews 0087.6.2020sggnews 197.6.2020sggnews 217.6.2020sggnews 277.6.2020sggnews 287.6.2020sggnews 29

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးထံမှ ဩဝါဒခံယူပွဲ နှင့် ပြည်တော်ပြန် မြန်မာရဟန်းတော်များအား လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(၂၁) ရက်ပြည့်မြောက်ကြောင်း ကျန်းမာရေးလက်မှတ်ထုတ

ရာတော်ကြီးထံမှ ဩဝါဒခံယူပွဲ နှင့် ပြည်တော်ပြန် မြန်မာရဟန်းတော်များအား လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(၂၁) ရက်ပြည့်မြောက်ကြောင်း ကျန်းမာရေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။


ရှေးဦးစွာ အခမ်းအနားကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ အရှင် ဉာဏိသရ နှင့် တက်ရောက်လာကြသောဧည့်ပရိသတ်အပေါင်းတို့က နမော တဿ မဟာမဏာမ ဂါထာတော်ကို သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့၍ ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး ကျောင်းသားရဟန်းအားလုံးတို့က သီတဂူအဓိပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ဩကာသ ကန်တော့ချိုးဖြင့် ရှိခိုးကန်တော့ကြသည်။


ဆက်လက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က ယခုလို သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်သီလရှင်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင် သတ်မှတ် Facility Quarantine (၂၁)ရက် ပြည့်အောင် ဆောင်ရွက်ကူညီပေးတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားအထူးပင် ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်သာဓုခေါ်ဆိုပါကြောင်း၊ ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များတို့အားကမ္ဘာ့နိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ကပ်ရောဂါဖြစ်သည့် Covid-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အလေးအနက် လိုက်နာထိန်းသိမ်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် စသည်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ဝမ်းမြောက်စကားများကိုလည်းကောင်း၊ကျောင်းသားရဟန်းတော်များကိုယ်စား အရှင်တေဇဉာဏာလင်္ကာရ ဆရာတော်က ကျေးဇူးတင်စကားများကိုလည်းကောင်း အသီးသီးလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။


ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့က ကြွရောက်လာသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအား အလှူရှင်များကိုယ်စား လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာဝင်းလွင်က (၂၁)ရက်ပြည်မြောက်ကြောင်း လက်မှတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ အသီးသီးပေးခဲ့ကာ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာပေးစကားများကို လျှောက်ထားခဲ့သည်။


ယင်းနောက် သီတဂူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝိပဿနာ အကယ်ဒမီ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင် သုနန္ဒရက နှုတ်ဆက်ဝမ်းမြောက်စကားများကို ဆက်လက်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး သီတဂူဆရာတော်ကြီးထံမှ ဩဝါဒကထာကို စုပေါင်းနာယူကြည်ညိုခဲ့ကြပြီး သီတဂူအဓိဌာန် ရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနားကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရသည်။


ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သောအခမ်းအနားတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက သံဃာ အပါး(၁၃၀)နှင့် သီလရှင်(၁)ပါး၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး(၃၂)ဦးတို့ကို မေ(၁၆)ရက်နေ့က ပြန်လည်ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး Facility Quarantine (၂၁)ရက် ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ သတ်မှတ်ရက် ပြည့်လို့ သက်ဆိုင်ရာနေရပ်ဒေသများသို့ ဇွန်(၇)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ပြန်လည်ကြွရောက်နိုင်ရေး သီတဂူဆရာတော်ကြီးက အစစအရာရာ စီစဉ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။

7.6.2020 sggnews 0017.6.2020 sggnews 0037.6.2020 sggnews 0047.6.2020 sggnews 0067.6.2020 sggnews 0097.6.2020 sggnews 0077.6.2020 sggnews 117.6.2020 sggnews 16

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ Information access center တွင် သတင်းအချက်အလက် များပြုစုဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားရှိနိုင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက် ပြုစုရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၁၅၀၀)နာရီ အချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ Information access center တွင် သတင်းအချက်အလက် များပြုစုဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားရှိနိုင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက် ပြုစုရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး (ဥက္ကဋ္ဌ၊ သတင်းအချက်အလက်ပြုစုရေးကော်မတီ) ဦးစိုးဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်များနှင့် ကွန်ပျူတာပညာရှင်များမှ စစ်ကိုင်းမြို့ တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသော Information access center ပြီးစီးပါက အဆိုပါ centerတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များအား နည်းပညာဖြင့် ထားရှိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက် ပြုစုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

5.6.2020sgg0165.6.2020sgg0175.6.2020sgg0185.6.2020sgg0195.6.2020sgg020

Subcategories

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon