စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတင်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁၉.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၈ .၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၄၆၂)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၉ .၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၄၇၀)ခု ဖွင့်လှစ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Pact Global Microfinance Fund

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမင်းသူ

အမှတ်(၁) ၊ ရတနာ(၂)ရပ်ကွက်

သစ်စိမ့်လမ်း ၊ ဝက်လက်မြို့

MicrofinanceDelta International   Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ၊ ရွှေအိုးတွင်းရပ် ဝက်လက်မြို့

BGMicrofinance Myanmar

Co, Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Mr. Mitsuji Konoshita

နန်းဦးမြို့သစ်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Vision Fund Myanmar Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Mr.Michael Spingler

စိန်ကုန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

OK Thein သောက်ရေသန့်စက်ရုံ

ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်

ပိုးတန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ဘန်နီ

အိတ်နှင့်အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အစု

ရှယ်ယာရှင်များ

ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

ငွေယမင်းဆန်စက်

ဦးနှင်းအောင်

ရွာသာကြီးကျေးရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်

MicrofinanceDelta International   Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၂၀) ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ၊ ရွှေဘိုမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ( ၁၈.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၇.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၃၉၄)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၈.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၆၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း (၄၆၂)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ရွှေအိုးကြီးဆီစက်

ဦးအောင်မိုးကြည်

ရပ်ကွက်(၃) ၊ ကသာမြို့

ပန်းတော်ဝင်ရေခဲမုန့်လုပ်ငန်း

ဦးဖေသိန်း

ရပ်ကွက်(၂) ၊ ကသာမြို့

မင်းမင်းကိတ်လုပ်ငန်း

ဦးပေါ်မင်း

ရပ်ကွက်(၂) ၊ ကသာမြို့

မိမိကိတ်လုပ်ငန်း

ဒေါ်အေးမြကြည်သာ

ရပ်ကွက်(၄) ၊ ကသာမြို့

So Go ပလပ်စတစ်ရေတိုင်ကီစက်ရုံ

ဦးကျင်ဦး

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

မန်ပိန်းစက်မှုလက်မှု

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကွန်ကရစ်တိုင်လုပ်ငန်း

ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

BRAC Myanmar Microfinance Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Md. Sazaduzzaman

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

LOLCMyanmar Microfinance Co,Ltd

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

LOLC Holdings PLC

ရွာထောင်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Alliance Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

ရွာထောင်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၀

Alliance Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

ရွာစိုက်ရပ် ၊ ဆားတောင်မြို့

စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

၁၁

ချစ်စုသနပ်ခါးစက်

ဦးသိန်းသန်းလတ်

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၂

Microfinance Delta International Co,Ltd (ငွေရေးကြေးရေး)

ဦးမြင့်ဆွေ

ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၃

ရွှေဥဒေါင်းဆန်စက်

ဦးအောင်ကျော်ဦး

သံသည်လမ်း

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊တန့်ဆည်မြို့

၁၄

သိန်းသန်းဌေးဆန်စက်

ဦးသိန်းမော်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၅

ဇမ္ဗူညွှန့်ဆန်စက်

ဦးဝင်းနိုင်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၆

ငွေစန္ဒာဆန်စက်

ဦးသက်ရှည်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၇

ရွှေပြည်သာဆန်စက်

ဒေါ်အေးအေးမြင့်

မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ တန့်ဆည်မြို့

၁၈

ရွှေထိုက်ဆန်စက်

ဦးသန့်ဇင်ဦး

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၁၉

Myat Kyun Thar Microfinance

Co, Ltd(ရေဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေ

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

အိမ်အမှတ်(၈၀၈)

အောင်ဆန်းမြို့ပတ်လမ်း အောင်ဆန်းရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၂၀

Myat Kyun Thar Microfinance

Co, Ltd(ခင်ဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေ

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

ဗိုလ်အောင်ဇေယျ(၅)လမ်း

ပန်သမုဒ္ဒရာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအနီး

ဗိုလ်အောင်ဇေယျ ရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၂၁

Alliance Microfinance

(ရေဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Kim Guenkel

(ကိုရီးယား)

မြို့ပတ်လမ်း ၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်

ရေဦးမြို့

၂၂

ရွှေစင်စင်္ကြာသယ်ယူ

ပို့ဆောင်ရေးဂိတ်(ရေဦးရုံးခွဲ)

ဦးလှမိုးလှိုင်

အောင်မင်္ဂလာရပ် ၊ ရေဦးမြို့

၂၃

ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရေသန့်စက်ရုံ

ဦးဇော်လင်း

အောင်မင်္ဂလာရပ် ၊ ခင်ဦးမြို့

၂၄

ယုဇနဆန်စက်

ဦးဝင်းရွှေ

မြိုက်ကျေးရွာ ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

၂၅

Alliance Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Kim Guenkel

(ကိုရီးယား)

အမှတ်(၂)ရပ် ၊ ပြင်ဈေးတောင်ဘက်

မင်းသားလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

၂၆

ဦးသန်းထွန်းတိုင်းရင်းဆေး

ဦးသန်းထွန်း

စက်ရောင်ရှိန်လမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ရွှေဘိုမြို့

၂၇

ရွှေကံ့ကော်အဆင့်မြင့်ဆန်စက်

နှင့်ဆန်သန့်စင်စက်

ဦးမင်းမင်းအောင်

ရွှေသရဖူလမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၂၈

ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်)

စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

ဦးလှဦး

ရွှေဘို-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး

ရွှေဘိုမြို့

၂၉

LOLC Myanmar Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Brindley De

Zylva

အောင်ဇေယျလမ်း ၊ အမှတ်(၂)

ရွှေဘိုမြို့

၃၀

Yoma Bank

ဦးသိမ်းဝေ(ခ)

Serge Pun

အမှတ်(၃/၄၇၂)၊ရပ်ကွက်ကြီး(၃)

အောင်ဇေယျလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

၃၁

BRACMicrofinance Co,Ltd

အသေးစားချေးငွေ

Mr.Md Ehsanul

Islam

(ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)

မြင်းဖြူရှင်လမ်း ၊ ဆိပ်ခွန်စုရပ်

အမှတ်(၇)ရပ် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၃၂

လရောင်ဝင်း

သရက်သီးထုပ်ပိုးစက်ရုံ

ဦးလှမြင့်

သစ်ရာမြိုင်ရပ် ၊ ကန့်ဘလူမြို့

၃၃

KEB Hana   Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr. Jeung Sae Lee (ကိုရီးယား)

စံပယ်လမ်း ၊ ကန့်ဘလူမြို့

၃၄

ရွှေဘုံသာဆန်စက်

ဦးသိန်းဟန်

မဲသည်ကျေးရွာ ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၃၅

JB Capital Myanmar

အသေးစားချေးငွေ

Mr. Yoon Bang Hwan (ကိုရီးယား)

ဒီပဲယင်းမြို့

၃၆

Pact Global Microfinance Fund

(PGMF)(အထောက်အကူပြုရုံး)

PGMF

သပြေလမ်း ၊ ရွှေတောင်ကွက်သစ်

မြို့မရပ် ၊ ချောင်းဦးမြို့

၃၇

Pact Global Microfinance Fund

(PGMF)

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

PGMF

အမှတ်(၁၄) ၊ တမာမြိုင်ရပ်

ချောင်းဦးမြို့

၃၈

Advans MFI Myanmar (အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Jana Chmelnizki Kadian

ဈေးလမ်းထောင့် ၊ မြို့မရပ်

ချောင်းဦးမြို့

၃၉

စထာပါနာအသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း Co,Ltd

Mr. Seang Serey

မုံရွာ-မန္တလေးလမ်း

နေရှင်နယ်ရပ်ကွက် ၊ ချောင်းဦးမြို့

၄၀

အလိုင်းယန့်(စ်)အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

Mr.Kim Guenkel

အမှတ်(၃၁၉) ၊ နေရှင်နယ်ရပ်

ချောင်းဦးမြို့

၄၁

မိုက်ခရိုဖိုင်းနန့်ဒယ်လ်တာ အင်တာနေရှင်နယ်

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၃၁၁) ၊ မြို့မရပ်၊ ချောင်းဦးမြို့

၄၂

Pact Global Microfinance Fund

(PGMF)

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

PGMF

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ၊ တောင်ရပ် နောင်ကြီးအိုင်လမ်း ၊ အရာတော်မြို့

၄၃

MAHA Agriculture Public Co,Ltd

ဦးသတိုးဟိန်း

အမှတ်(၂) ၊ မန်ကျည်းအုပ်ရပ် အရာတော်မြို့

၄၄

ဒေါ်ကူးအပေါင်ဆိုင်

ဒေါ်ကူး

အောင်မြေမာန်ရပ်ကွက် ၊ ကလေးမြို့

၄၅

ဦးတင်မြင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်

ဦးဖုန်းဝင်း

ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်၊နယ်မြေ ၂၀/၆

ကလေးမြို့

၄၆

GBS ဂွတ်ဘရားသားလယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

ဦးမာနော်

မြို့သာရပ်ကွက် ၊ နယ်မြေ ၄/၁၁၅

ကလေးမြို့

၄၇

M9 Group Co,Ltd

ဦးမျိုးမြင့်(ခ)

ဦးရွှေကွန်း

မင်္ဂလာဥယျာဉ်ရပ် ၊ ကလေးမြို့

၄၈

Converierce Prosperity စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

ဦးသိန်းဇော်

ချမ်းမြေ့အောင်စည်ရပ်၊နယ်မြေ၃/၈

ကလေးမြို့

၄၉

Yoma Bank(1)

ဦးသိမ်းဝေ

ပင်လုံရပ်ကွက်၊နယ်မြေ ၄/၄၆/၄၇

ကလေးမြို့

၅၀

GBH Hotel

ဦးဆိုင်တန်ရိုမာ

တောင်ဇလပ်ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ၃/၃၀ကလေးမြို့

၅၁

Yoma Bank(2)

ဦးသိမ်းဝေ

တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ၁၈/၁ကလေးမြို့

၅၂

KEB Hana Microfinance အသေးစားချေးငွေ

Mr. Jeung Sae Lee(ကိုရီးယား)

တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ၄/၃၀ကလေးမြို့

၅၃

မင်းကြီး ဟိုတယ်

ဦးအောင်မင်း

၈/၆၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ သဇင်ရပ်ကွက်

ကလေးမြို့

၅၄

မိုး ဟိုတယ်

ဦးထွန်းနိုင်ဦး

၄/၉(၈)ပင်လုံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း

ကလေးမြို့

၅၅

အောင်ရတနာဟိုတယ်

ဦးအေးဖေ

ကလေးဝလမ်း၊ ညောင်ပင်သာရပ်

ကလေးမြို့

၅၆

သိမ့်ဟိုတယ်

ဦးသိန်းတင့်

၁၅/၁၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ချမ်းမြေ့အောင်စည်ရပ်၊ ကလေးမြို့

၅၇

တောင်ဇလပ် ဟိုတယ်

ဦးထွန်ကပ်မှုန်

၁၀၂/ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပင်လုံ(၃)ရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

၅၈

မြစ်သာရွှေရည်ဟိုတယ်

ဦးသူရ

နယ်မြေ(၆) ၊ မင်္ဂလာဥယျာဉ်ရပ် ကလေးမြို့

၅၉

LC ဟိုတယ်

ဦးလာလ်ကြီး

၁၃/၂၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ဇလပ်ရပ်၊

ကလေးမြို့

၆၀

God’s Love ဟိုတယ်

ဒေါ်လခပ်နယ်ကိမ်း

၂၀၈/၃၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ဇလပ်ရပ်

ကလေးမြို့

၆၁

ချင်းတောင်တန်း ဟိုတယ်

ဦးဇန်ဒေါင်ထန်

၁၀/၁၇၊တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

၆၂

SK ဟိုတယ်

ဦးဂင်ရှာလ်ခုပ်

၅/၁၃၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ စမ်းမြို့ရပ်ကွက်

ကလေးမြို့

၆၃

Holiday Villa ဟိုတယ်

Dr ကင်မ်စင်ဒဲလ်

၁၇/၃၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ဇလပ်ရပ်၊

ကလေးမြို့

၆၄

ရှင်းဟုန် ဟိုတယ်

ဦးမျိုးဇော်

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ သဇင်ရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့

၆၅

စိန်ဟင်္သာကြာဇံစက်ရုံ

ဦးရဲအောင်

ပုရစ်ကုန်းကျေးရွာ ၊ မုံရွာမြို့

၆၆

ရွှေကြက်ဖကြာဇံစက်ရုံ

ဒေါ်စိန်

ပုရစ်ကုန်းကျေးရွာ ၊ မုံရွာမြို့

၆၇

DA ကြာဇံစက်ရုံ

ဦးဖိုးကို

မင်းရွာကျေးရွာ ၊ မုံရွာမြို့

၆၈

ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်

နိုင်ငံပိုင်

စရိတ်မျှဝန်ထမ်းအိမ်ရာလမ်း

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့

သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့် မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံတို့မှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသော မြန်မာနိုင်ငံမှ စာသင်သား သံဃာတော်/သီလရှင်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား မန္တလေး(တံတားဉီး) လေဆိပ်၌ ကြိုဆို/ပင့်ဆောင် ခေါ်ယူခြင်း

(၁၆.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ညနေ(၁၈၀၀) နာရီအချိန်တွင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့် မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံတို့မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော မြန်မာနိုင်ငံမှ စာသင်သား သံဃာတော်(၁၃၀)ပါး၊ သီလရှင်(၁)ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်(၃၇)ဉီး၊ စုစုပေါင်း(၁၆၈)ပါး/ဉီး တို့အား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းထွန်းအောင်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဉီးစိုးဉီး၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး ဉပဒေချုပ် ဉီးခင်မောင်လှနှင့် အဖွဲ့သည် မန္တလေး(တံတားဉီး) လေဆိပ်၌ ကြိုဆို/ပင့်ဆောင်၍ (၁၇.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၆.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ (၂၁)ရက် စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ရေး သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ ပြည့်စုံစွာ စီမံထားရှိသည့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိ သီတဂူဝိပဿနာ အကယ်ဒမီနှင့် သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တို့၌ Community Based Facility Quarantine ထားရှိနိုင်ရေး ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါကြောင်းနှင့် အနောက်မြောက် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့၊ စစ်ကိုင်းခရိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဉီးစီးဌာနတို့မှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးလျက်ရှိပြီး (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် နှာခေါင်းတို့ဖတ်နှင့် အာခေါင်တို့ဖတ် ဓါတ်ခွဲနမူနာများ ရယူ၍ အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန၊ ရန်ကုန်သို့ ပေးပို့နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

18-5-2020 sgg 00118-5-2020 sgg 00218-5-2020 sgg 00318-5-2020 sgg 00418-5-2020 sgg 00518-5-2020 sgg 00618-5-2020 sgg 007

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁၅.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း(၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၄.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၃၄၀)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၅.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၅၄)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီး ဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၃၉၄)ခု ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

ကွန်ကရစ်ဇလီဖားစက်ရုံ

နိုင်ငံပိုင်

မြကန်သာရပ်ကွက် ၊ ခင်ဦးမြို့

ကနေဒါခေါက်ဆွဲစက်

ဦးစံထွန်း

တော်ဝင်ဘုံစံလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

သဇင်မင်းလယ်ယာသုံး

စက်ကိရိယာ

ဦးဟန်မင်းညွန့်

ဗိုလ်တေဇလမ်း ၊ လမ်း၄၀ထောင့်

စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

ဝင်းချည်မျှင်စက်

ဒေါ်ခင်တင့်

မြတ်လေးလမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

မြင့်နိုင်ဝင်းချည်မျှင်စက်

ဒေါ်အေးအေးဝင်း

စွယ်တော်လမ်း ၊ စက်မှုဇုန် (၁)

မုံရွာမြို့

ငွေမောင်းချည်မျှင်စက်

ဒေါ်အမာကြူ

အဝေးပြေးလမ်းနှင့်စွယ်တော်လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ မုံရွာမြို့

ဗန့်ကျီထင်းအစားထိုး

လောင်စာတောင့်လုပ်ငန်း

ဦးဌေးမောင်

၂၃-၂၄ လမ်းကြား ၊ စက်မှုဇုန်

မုံရွာမြို့

သန်းကြွယ်လေထိုးကျွတ်ဖာနှင့်

တွင် / စက်မှုလက်မှု

ဦးတိုးကြွယ်

၃၉ လမ်း ၊ စက်မှုဇုန်(၁) ၊ မုံရွာမြို့

ဦးဝင်းနိုင် တွင်/စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

ဦးဝင်းနိုင်

စိန်ပန်းနီလမ်း ၊ ၃၄-၃၅ လမ်းကြား

စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

၁၀

ကောလိပ်ကျောင်းသားအင်တွဲမှုန့်

ဦးခင်မောင်သန်း

၂၉-၃၀ ၊ ၄၁-၄၂ ကြား ၊ သမ္မစိတ္တနှင့် ဇီဇဝါလမ်းဆုံ ၊ မုံရွာမြို့

၁၁

အနာဂတ်အလင်းတန်း

မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဒေါ်နန်းလိုင်ခမ်း

အမှတ်(၃)လမ်း ၊ အေးသာယာရပ်

မုံရွာမြို့

၁၂

Vision Fund မြန်မာ့အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်း

Vision Fund

အဖွဲ့အစည်း

အောင်ရိပ်သာလမ်း

အောင်မင်္ဂလာရပ် ၊ မုံရွာမြို့

၁၃

Earty Dawn Microfinance Company Limited

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

အစုရှယ်ယာရှင်

ကမ်းနားလမ်း ၊ အေးရိပ်သာရပ်

မုံရွာမြို့

၁၄

LOLCMyanmar Microfinance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

LOLC Holding PLC

ကျောက္ကာလမ်း ၊ မြဝတီရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၁၅

ရတနာသလ္လာ

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးမောင်မောင်စိုးတင့်

အမှတ်(၃/၉၈) ၊ ၈၁ မိုင်လမ်းသွယ်

မုံရွာမြို့

၁၆

KEB Hana

Microfinance Limited

(အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း)

Mr.Jeung Sae Lee

အောင်သပြေလမ်း ၊ မြဝတီရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၁၇

M9 Group Co, Ltd

ဦးမျိုးမြင့်(ခ)

ဦးရွှေကွန်း

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၁၈

စထာပါနာအသေးစားချေးငွေ

လုပ်ငန်း

Mr. Seang Serey

ကူးတို့ဆိပ်လမ်း၊အေးသာယာရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၁၉

Sailing Rumနှင့် Whiskyအရက် အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ဦးအောင်လှိုင်ထွန်း

နီလာရပ်ကွက် ၊ ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်

စစ်ကိုင်းမြို့

၂၀

Earty Dawn Microfinance Co,Ltd (ငွေရေးကြေးရေး)

အစုရှယ်ယာရှင်များ

မင်းလမ်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၂၁

SPCစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်

Shwe Taung Energy Co,Ltd

ဦးဝင်းဌေး

ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၂၂

MC Easy Microfinance Co,Ltd

ဦးဖရန့်စစ်ကပ်စ်ရာနီးရားစနီဒါ

အမှတ်(၆၈၃)၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်း ၊မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် ၊မုံရွာမြို့

၂၃

နိုင်ငံသားစီးပွားရေး

လုပ်ငန်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီ

ဦးမြင့်စိုး

အမှတ် ၄/၇၀၊ သုတရာမလမ်း

အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့

၂၄

Proximity Finance

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Jim Taylor

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၂၅

Myat Kyun Thar Microfinance

Co,Ltd

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

အောင်သပြေလမ်း ၊ မြဝတီရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၂၆

Alliance Microfinance

Mr.Kim Guenkel

မြဝတီရပ် ၊ ကျောက္ကာလမ်း ၊ မုံရွာမြို့

၂၇

မိုက်ခရိုဖိုင်းနန့်ဒယ်လ်တာ

အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ

အသေးစားချေးငွေ

ဦးမြင့်ဆွေ

အမှတ်(၃) ၊ သလ္လာရပ်ကွက်

ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ မုံရွာမြို့

၂၈

KB Microfinance Myanmar

Kim Young Baek

အမှတ်(၆/၂၁၁) ၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း

နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့

၂၉

သန့်ဇင်ကြည်

Microfinance Co,Ltd

ဦးသန့်ဇင်ဝင်း

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်

မုံရွာမြို့

၃၀

Alliance Microfinance

Mr.Kim Guenkel

ညောင်ကိုင်းအင်းရပ်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း မုံရွာမြို့

၃၁

သစ္စာဥယျာဉ်

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးဟိန်းနေအောင်

အောင်ဆန်းရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၃၂

JB Capital Myanmar အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Yoon Bang

Hwan

အမှတ်(၅၇၉)၊ဗိုလ်အောင်ဇေယျ(၃)လမ်း ၊ ရေဦးမြို့

၃၃

Pact GlobalMicrofinance Fund

(ရေဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးမင်းသူ

ဇီဇဝါလမ်း၊ ဗိုလ်အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့

၃၄

ထာဝရကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဦးမောင်ကို

ကျောက်ပုထိုးရွှေသတ္တုတွင်း

ကောလင်းမြို့

၃၅

ဇမ္ဗူရာဇ်ဆီစက်

ဦးခင်မောင်တိုး

ရပ်ကွက်(၂) ၊ ကသာမြို့

၃၆

အောင်ကျော်ကျော်ဆီစက်

ဦးထွန်းဝင်း

ရပ်ကွက် (၂) ၊ ကသာမြို့

၃၇

ဧကရာဇ်ဆန်စက်

ဦးစိုးဝင်း

မြရည်နန္ဒာလမ်းနှင့်အောင်စည်ဟိန်း လမ်းထောင့် ၊ စက်မှုဇုန် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၃၈

အောင်သိင်္ဂီဆန်စက်

ဒေါ်ခင်ရီ

အမှတ်(၁)၊ဘူတာ(ခ)ကန်တော်လမ်း ရွှေဘိုမြို့

၃၉

စထာပါနာ

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

Mr.Seang Serey
(
ကမ္ဘောဒီးယား)

အိမ်အမှတ်(၆၄၀) ၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်

သူဇာကွက်သစ် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၄၀

ပြည်ရွှေသိင်္ဃဟိုတယ်

ဦးအောင်ကြည်

အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်

အောင်ဇေယျလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

၄၁

Myat Kyun Thar Microfinance

(ရွှေဘိုရုံးခွဲ-၁)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

အိမ်အမှတ်(၃/၁၂၁)၊လမ်းမတော်လမ်း

အမှတ်(၃)ရပ် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၄၂

Myat Kyun Thar Microfinance

(ရွှေဘိုရုံးခွဲ-၂)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်

အိမ်အမှတ်(၃/၁၂၁)၊လမ်းမတော်လမ်း

အမှတ်(၃)ရပ် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၄၃

M9 Group Co, Ltd

ဦးမျိုးမြင့်

အမှတ်(၇)ထိပ်တန်းလမ်းကြား

ချီပါစုရပ်ကွက် ၊ ရွှေဘိုမြို့

၄၄

ရွှေမြင့်မိုရ်ဆန်စက်

ဦးဇော်မိုးထွန်း

ဆူးတပ်ကျေးရွာ ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၄၅

အောင်ခြင်းမင်္ဂလာဆန်စက်

ဦးခင်မောင်ထူး

ညောင်လှကျေးရွာ၊ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၄၆

သမာဓိဆန်စက်

ဦးသိန်းထွန်းဦး

ညောင်လှကျေးရွာ၊ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၄၇

အောင်ချမ်းသာဆန်စက်

ဦးခင်မောင်စိုး

ညောင်လှကျေးရွာ၊ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၄၈

ဇမ္ဗူအောင်ဆန်စက်

ဒေါ်အေးအေးခိုင်

ညောင်လှကျေးရွာ၊ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၄၉

အောင်ချမ်းသာဆီစက်

ဦးကျော်စိုး

အမှတ်(၂) ၊ စိုင်ပြင်မြို့

ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

၅၀

Pact Global Microfinance Fund (ဒီပဲယင်းရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးမင်းသူ

အမှတ်(၁) မြို့မရပ် ၊ ဒီပဲယင်းမြို့

၅၁

Tu Tu Finance – WCI

Myanmar Co.,Ltd

ဦးအောင်ချမ်းသာ

တပင်ရွှေထီးလမ်း ၊ ကန့်ဘလူမြို့

၅၂

Pact GlobalMicrofinance Fund

(ခင်ဦးရုံးခွဲ)

အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း

ဦးမင်းသူ

ရေဦး-ရွှေဘိုကားလမ်းဘေး

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၊ ခင်ဦးမြို့

၅၃

မြင်းဖြူပျံ(စင်္ကြာ)အရက်ထုတ် စက်ရုံ

ဦးမာနော်

မြို့ပတ်လမ်း ၊ ခိုပဲဝရပ်ကွက်

ဟုမ္မလင်းမြို့

၅၄

စတားရွှေပန်းတိမ်လုပ်ငန်း

ဦးမျိုးမင်းဦး

ခန်းမလမ်း ၊ နောင်ပကျစ်ရပ်ကွက်

ဟုမ္မလင်းမြို့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁၄.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၃.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၃၂၂ ) ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၄.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၁၈)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၃၄၀)ခု ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

သစ္စာဆန်စက်နှင့်ဆန်ရွေးစက်

ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ရှားတောကျေးရွာ

ရွှေဘိုမြို့

ပြည်ရွှေဘိုဆန်စက်

ဦးမင်းအောင်

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်

သခွတ္တောရပ်ကွက်

အောင်မြေလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

ဝင်းသိင်္ဂီဆန်စက်နှင့်ဆန်ရွေးစက်

ဦးအောင်ပိုင်စိုး

ဆိပ်ခွန်ကျေးရွာ ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ငြိမ်းချမ်းဝေဆန်စက်

ဦးစိုးမြင့်အောင်

မင်းကုန်းကျေးရွာ ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

Pact Global Microfinance Fund အသေးစားချေးငွေ

ဦးမင်းသူ

အမှတ်(၁၇၈)၊လမ်းမတော်လမ်း

အမှတ်(၂) ၊ ရွှေဘိုမြို့

Pact Global Microfinance Fund

အသေးစားချေးငွေ

ဦးမင်းသူ

အမှတ်(၂) ပြင်ဈေးတောင်ရပ်ကွက်

ရတနာသိင်္ဃလမ်း ၊ ရွှေဘိုမြို့

Pact Global Microfinance Fund

အသေးစားချေးငွေ

ဦးမင်းသူ

အမှတ်(၁၇၈) ၊ လမ်းမတော်လမ်း

အမှတ်(၅) ၊ ရွှေဘိုမြို့

ရွှေဥဒေါင်းဆန်စက်

ဦးအောင်ကျော်ဦး

သံသည်လမ်း

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

KEB Hana Microfinance

(ရေဦးရုံးခွဲ)အသေးစားချေးငွေ

Mr Jeung Sae Lee

(ကိုရီးယား)

အမှတ်(၁၅) ၊ အေးရိပ်ငြိမ်လမ်း

ကုက္ကိုတန်းလမ်း

ဗိုလ်အောင်ဇေယျ ရပ်ကွက် ၊ ရေဦးမြို့

၁၀

Advans MFI Myanmar

Microfinance

(ရေဦးရုံးခွဲ)အသေးစားချေးငွေ

Mr Emmanulle

Aris(ပြင်သစ်)

ဇီဇဝါလမ်း၊ဗိုလ်အောင်ကျော်ရပ်ကွက်

ရေဦးမြို့

၁၁

ဦးတင်စိုးအောင်ဆီစက်

ဦးတင်စိုးအောင်

ပိတောက်မြိုင်ရပ်ကွက် ၊ ကျွန်းလှမြို့

၁၂

ဆယ်သိန်းဆန်စက်

ဦးသိန်းလွင်

ပျဉ်းမမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ ကျွန်းလှမြို့

၁၃

အောင်မြန်မာဆန်စက်

ဦးဝင်းမြင့်သိန်း

သစ်ရာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ ကျွန်းလှမြို့

၁၄

ကုဋေစိုးဆီစက်  

ဦးတင်မြ

သစ်ရာမြိုင်ရပ်ကွက် ၊ ကျွန်းလှမြို့

၁၅

မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

နိုင်ငံပိုင်

ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

၁၆

မြန်မာယန်စီ ကြေးနီသတ္တု တူးဖော်ရေး

MYTCL

ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

၁၇

ဧရာမြန်မာအုတ်စက်ရုံ

ဦးမင်းသန့်အောင်

လက်ပန်ကျေးရွာ

မင်းကွန်းကျေးရွာအုပ်စု

စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

၁၈

ကောင်းစိန်စက်ယက္ကန်း

ဦးစိုင်းဘစိန်

ပတ္တမြားစက်မှုဇုန် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဆင်တဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်းမကုန်းကျေးရွာ မီးဘေးသင့် ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း

ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဆင်တဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်းမကုန်းကျေးရွာ၌ (၁၄.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၇၁၅)အချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ ဦးမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ မီးဘေးသင့် အိမ်ထောင်စု(၇)စုအတွက် တစ်အိမ်လျှင် ငွေကျပ်(၁)သိန်း၊ ဆန်(၁)အိတ်၊ ဆီ(၅၀)ကျပ်သား၊ ကြက်သွန်နီ (၁)ပိဿာ၊ ကုလားပဲဆန် (၅၀)ကျပ်သားတို့ကို ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းခဲ့ပါကြောင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှ ငွေကျပ်(၁၀)သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယင်းမာပင်မြို့ ယာယီဈေးသို့  COVID-19 ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဈေးရောင်း/ ဈေးဝယ်ပြုလုပ် နေမှုအခြေအနေများအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။

14-5-2020 sgg 00114-5-2020 sgg 00214-5-2020 sgg 00314-5-2020 sgg 004

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား (၁၃.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း (၂၇.၄.၂၀၂၀)နေ့မှ (၁၂.၅.၂၀၂၀)နေ့အထိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၃၁၁)ခုအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ (၁၃.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန (၁၁)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားရှိပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ယနေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာန စုစုပေါင်း(၃၂၂)ခု ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကိုလည်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

စဉ်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

တည်နေရာ

Proximity Finance

Debble Aung Din Taylor

အမှတ်(၃)ရပ်၊ရေဦးလမ်း၊ ရွှေဘိုမြို့

KEB Hana Microfinance Limited

(အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်း)

Mr. Jeung Sae Lee(ကိုရီးယား)

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ၊ ကြေးတိုင်စုရပ်

ရွှေဘိုမြို့

ရွှေဟင်္သာတိုင်းရင်းဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး

ဦးထင်အောင်

ထင်းရှူးလမ်း ၊ မြို့သစ်ရပ် ၊ မုံရွာမြို့

ရွှေကံ့ကော် မုန့်ဟင်းခါးခြောက်စက်ရုံ

ဒေါ်ခင်မြင့်ရီ

စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

ကနေဒါခေါက်ဆွဲစက်

ဦးစံထွန်း

ငုဝါလမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

ပုလင်းဆေးလုပ်ငန်း

ဦးသန်းထိုက်

၂၉ လမ်း အနောက်ထိပ် ၊ စက်မှုဇုန် ၊ မုံရွာမြို့

Thu Kha Myint Mo Co,Ltd

(ကွန်ကရစ်မီးတိုင်စက်ရုံ)

ဦးဇင်ကျော်လင်း

ချမ်းမြဝတီရပ် ၊ မုံရွာမြို့

ယောနသံချည်မျှင်စက်ရုံ

ဦးသန်းလွင်

၄၂ လမ်း၊ သမ္မစိတ္တလမ်းထောင့် ၊ စက်မှုဇုန်၊ မုံရွာမြို့

ရွှေနှင်းဆီပဲခွဲစက်

ဦးတော်

သမ္မစိတ္တလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုန်၊ မုံရွာမြို့

၁၀

ဇေယျာကျောက်ခွဲစက်

ဦးထွန်းနိုင်

အိုးဘိုရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၁၁

စထာပါနာလီမိတက် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

Mr. Seang Serey

ချင်းစုရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

Subcategories

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon