စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလံနှင့် Logo တံဆိပ်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြုအလံနှင့် Logo အမှတ် တံဆိပ်(၂)မျိုး အား အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုပါက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ထင်ရှားသော အမှတ်အသားများ ပါဝင်သည့် တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားပြု အလံနှင့် Logo အမှတ်တံဆိပ်များအား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ထားရှိပါကြောင်း ဝန်ခံချက်နှင့်အတူ Hard Copy (၃)စုံ / Soft Copy တို့နှင့်အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ (၁.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၀.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်းပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားပြုအလံအတွက် ဆုငွေကျပ်(၅)သိန်း၊ Logo အတွက် ငွေကျပ်(၅)သိန်း ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်  

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၊ မုံရွာမြို့   071-2032773

ရုံးအဖွဲ့များ  09-420078454 ၊   09-400405091