သစ်တော၊သတ္ထု၊စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

သစ်တော၊သတ္ထု၊စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ

 • တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးသစ်လုပ်ငန်း
 • တိုင်းဒေသကြီးအပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြေရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးသဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
 • သတ္ထုတွင်းစီမံကိန်းရုံး
 • မြေဖြူထုတ်လုပ်ရေး(အမှတ်-၃သတ္ထုတွင်း)
 • မြန်မာယမ်စီကောပါးကုမ္ပဏီလီမိတက်
 • မြန်မာ့ဆားနှင့်အဏ္ဏဝါဓါတုဗေဒပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
 • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
 • အမှတ်(၅)အထပ်သားစက်ရုံ
 • ကျောက်မျက်

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon