စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ

 • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
 • တိုင်းဒေသကြီးမြေစာရင်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
 • အမှတ်(၆)အလတ်စားစက်ပြင်အလုပ်ရုံ(မုံရွာ)
 • တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုသီးနှံဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
 • တည်ဆောက်ရေး(၄)ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးပျားလုပ်ငန်းဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
 • အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
 • အမှတ်(၅)အထပ်သားစက်ရုံ
 • တိုင်းဒေသကြီးသတ္တုတွင်းစီမံကိန်းရုံး(အမှတ်-၂သတ္တုတွင်း)
 • မြေဖြူထုတ်လုပ်ရေး(အမှတ်-၁သတ္တုတွင်း)
 • မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
 • မြန်မာ့ဆားလုပ်ငန်း
 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးသမဝါယမဦးစီးဌာန
 • သမဝါယမတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
 • အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဤနေရာတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon