စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ

 • တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
 • ဗဟိုစာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
 • တိုင်းဒေသကြီးရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
 • တိုင်းဒေသကြီးပင်စင်ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
 • ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon