ပထမအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကော်မတီများနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့များ

ပထမအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကော်မတီများနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့များ

 စဉ် ကော်မတီ / ကော်မရှင်  ဥက္ကဌ / အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ
 ၁  ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ  ဦးစန်းမောင်(ဥက္ကဌ)၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး
 ၂  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ  ဦးအောင်ရွေ(ဥက္ကဌ)၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၈)ဦး   
 ၃  လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ  ဦးထွန်းကိုကို(ဥက္ကဌ)၊ ရွေဘိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး   
 ၄  အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏာရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ  ဦးရဲတင့်(ဥက္ကဌ)၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁၂)ဦး
 ၅  အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ  ဦးသောင်းမြင့်(ဥက္ကဌ)၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁၁)ဦး   
 ၆  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ  ဦးစိန်ဝင်း(ဥက္ကဌ)၊ ကလေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁ဝ)ဦး
 ၇  စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ  ဦးစိန်ကြိုင်(ဥက္ကဌ)၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁ဝ)ဦး
 ၈  စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ  ဦးခင်မောင်သန်း(ဥက္ကဌ)၊ ကလေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး
 ၉  ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ  ဦးညိုဝင်း(ဥက္ကဌ)၊ ရေဦးမြို့နယ်၊   မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး
 ၁ဝ  ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာကော်မတီ  ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(ဥက္ကဌ)၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁ဝ)ဦး
 ၁၁  တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ  ဦးအောင်သန်းဦး(ဥက္ကဌ)၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁၂)ဦး
 ၁၂  ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်  ဦးသန်းအေး(ဥက္ကဌ)၊ တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(ငြိမ်း) ကော်မတီဦးရေ (၆)ဦး

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon