ပထမအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ

၁။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

 

devlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlop

 

၂။ အိန္ဒိယခရီးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

indiaindiaindiaindiaindiaindia

 

၃။ အလှူတော်မင်္ဂလာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

donationdonationdonationdonationdonationdonationdonationdonation