ပထမအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ

ပထမအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ

၁။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

 

devlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlop

 

၂။ အိန္ဒိယခရီးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

indiaindiaindiaindiaindiaindia

 

၃။ အလှူတော်မင်္ဂလာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

donationdonationdonationdonationdonationdonationdonationdonation

 

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon