ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     လေကြောင်းလမ်း

စဉ်

ခရိုင်

လေယာဉ် (ကွင်း)ပေါင်း

ရဟတ် ယာဉ်

(ကွင်း)ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

-

-

 

ရွှေဘို

-

 

မုံရွာ

 

ယင်းမာပင်

-

-

 

ကသာ

-

-

 

ကလေး

 

တမူး

-

 

မော်လိုက်

-

-

 

ခန္တီး

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၁၈

 

           

           (ခ)       ရေကြောင်းလမ်း

စဉ်

ခရိုင်

ရေကြောင်း လမ်းပေါင်း

မိုင်ပေါင်း

ဆိပ်ကမ်း အရေအတွက်

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

၇၄.၅

၁၂

 

ရွှေဘို

၃၄

 

မုံရွာ

၁၈

၁၆၈၄

၂၄

 

ယင်းမာပင်

၁၀

၄၃၅

-

 

ကသာ

၂၇

၁၀၀၃

၁၂

 

ကလေး

၁၁၇၅.၄၀

 

တမူး

-

-

-

 

မော်လိုက်

၉၉

 

ခန္တီး

၅၀၂

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၇၉

၅၀၀၀၆.၉

၆၃

 

(ဂ)       ရထားလမ်းနှင့် ဘူတာရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

ရထား လမ်းပေါင်း

အရှည် မိုင်ပေါင်း

ဘူတာ

ကြီး

သေး

စစ်ကိုင်း

၈၁.၄၁၆

ရွှေဘို

၁၂

၁၂၂.၆၁

၁၉

၁၇

မုံရွာ

၃၅၈.၂၅

၁၀

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

ကသာ

၁၂၈.၆၃၅

၁၃

ကလေး

၃၂.၇၅

တမူး

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၃၀

၇၂၃.၆၆၁

၃၇

၅၅

(ဃ)  ကားဂိတ်များ

စဉ်

ခရိုင်

ကားဂိတ် ပေါင်း

ပြေးဆွဲသည့် ခရီးစဉ်ပေါင်း

ပြေးဆွဲသည့် ယာဉ်စီးရေ

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၈

၂၇

၁၂၃

 

ရွှေဘို

၈၀

၆၂

၈၁၀

 

မုံရွာ

၅၅

၃၄

၂၀၅၇၁

 

ယင်းမာပင်

၁၄

၂၀

၅၁

 

ကသာ

၃၄

၃၄

၃၅၉

 

ကလေး

၁၇

၁၂၉

 

တမူး

၂၀

၂၅၅

 

မော်လိုက်

၅၂

 

ခန္တီး

၈၉

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၂၆၁

၂၀၁

၂၂၄၃၉