ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ်

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိအခြေအနေ)

စဉ်

ခရိုင်

စခန်းအရေအတွက်

လူအင်အား

စက်ကိရိယာအင်အား

သ န္ဓေအင်အား

အရန်အင်အား

စုစုပေါင်း

မီးသတ်ယာဉ်

ရေသယ်ယာဉ်

အထောက် အကူပြု ယာဉ်

အပေါ့စားစက်

စစ်ကိုင်း

၆၇

၄၆၂၈

၄၆၉၅

၁၅

ရွှေဘို

၂၂

၉၇

၁၁၄၃၇

၁၁၅၃၄

၂၄

၁၈

၂၄

မုံရွာ

၇၅

၅၂၆၁

၅၃၃၆

၂၆

၂၀

၃၇

၁၆၃

ယင်းမာပင်

၁၆

၁၇၆၈

၂၃၈၈

၄၁၆၉

၂၂

၅၉

ကသာ

၉၄

၈၃၄၅

၈၄၄၅

၃၈

-

၃၈

ကလေး

၁၁

၄၃

၅၅၉၄

၅၆၃၇

၂၃

၁၁

တမူး

၁၁

၅၁၃

၅၂၄

၂၀

မော်လိုက်

၂၂

၃၀၀၆

၃၀၂၈

-

၁၄

ခန္တီး

၁၅

၂၂၄၂

၂၂၅၇

-

၁၃

၁၀

နာဂဒေသ

-

၁၄

၁၆၄၅

၁၆၅၉

-

-

တိုင်းချုပ်

၇၂

၂၂၀၆

၄၅၀၅၉

၄၇၂၈၄

၁၆၆

၆၂

၅၂

၃၅၁

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon