စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတင်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 Fund ချေးငွေ ရရှိမှုအခြေအနေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ COVID-19ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသော နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အတိုးနှုန်းသက်သာသည့် ချေးငွေ (Stimulus Package) အဆိုပြုလျှောက်လွှာများကို (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၉-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရုံးတွင် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ပူးတွဲစိစစ်လက်ခံခဲ့ရာ ချေးငွေလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း (၂၉၇)ဦးရှိပြီး စုစုပေါင်းချေးငွေ ကျပ်(၂၁၁၄၆.၀၀၀)သန်းကို အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။


အဆိုပါ ချေးငွေလျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနက်မှ COVID-19 Fund ခေျးငွေ(ပထမအကြိမ်)အဖြစ် (၄-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင်(၅)ဦးအတွက် ကျပ်(၁၁၀.၀၀၀)သန်းကို လည်းကောင်း၊ COVID-19 Fund ချေးငွေ (ဒုတိယအကြိမ်) အဖြစ်(၅-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင်(၁၄)ဦးအတွက်ကျပ် (၃၄၀.၀၀၀) သန်းကို လည်းကောင်း၊ COVID-19 Fund ချေးငွေ (တတိယအကြိမ်) အဖြစ် (၂၂-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင် (၂၃၇)ဦးအတွက် ကျပ် (၅၁၅၇.၅၀၀) သန်းကို လည်းကောင်း ချေးငွေရရှိထုတ်ချေးပေးပြီဖြစ်ပါသည်။


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 Fund ချေးငွေ လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း (၂၉၇)ဦး၏ အဆိုပြု လျှောက်ထားငွေ ကျပ် (၂၁၁၄၆.၀၀၀) အနက်မှ (၂၂-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းရှင်(၂၅၆)ဦးအတွက် စုစုပေါင်း ချေးငွေ ကျပ်(၅၆၀၇.၅၀၀) သန်းအား ထုတ်‌ချေးပြီး ကျန်ရှိနေသည့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း အမြန်ဆုံး ချေးငွေရရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။


မှတ်ချက်။ ။ အတိုးနှုန်းမှာ ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အတွက်တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်(၁)သိန်းနှုန်းသာကောက်ခံပါသည်။

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon