စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ

  • ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
  • သမဝါယမဦးစီးဌာန
  • သမဝါယမ တက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
  • ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
  • အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
  • ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇