စည်ပင်သာယာရေး၀န်ကြီးဌာန

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ

  • တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့
  • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
  • အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ
  • တိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇