လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှု၀န်ကြီးဌာန

လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှု၀န်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ

  • တိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
  • ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၅)တည်ဆောက်ရေး
  • တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • အမှတ်(၃)အထည်ချုပ်စက်ရုံ(စစ်ကိုင်း)
  • အမှတ်(၆)အထည်ချုပ်စက်ရုံ(ဆားလင်းကြီး)

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇