၁။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

 

devlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlopdevlop

 

 

၂။ အိန္ဒိယခရီးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

indiaindiaindia

 

indiaindiaindia

 

 

၃။ အလှူတော်မင်္ဂလာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

donationdonationdonationdonationdonationdonationdonationdonation

 

 

သတင်း အချက်အလက်