စဉ်

ကော်မတီ / ကော်မရှင်

ဥက္ကဌ / အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ဒေါ်နီလာသွင်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ဦးထန်ခိုဟောက်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ တမူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

ဦးသန်းလှိုင်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၉)ဦး   

အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

ဒေါ်အောင်ကြည်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁၂)ဦး

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

ဒေါ်အမာကြည်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကော်မတီဦးရေ (၁၁)ဦး

သတင်း အချက်အလက်